Ketensamenwerking dankzij PIM & EDI

Uit de Nationale Supply Chain Monitor 2017 blijkt dat verregaande vormen van ketensamenwerking nog altijd een grote uitdaging vormen. Het op elkaar afstemmen van interne bedrijfsprocessen lukt steeds beter, maar vooral de externe ketensamenwerking blijkt een stuk moeilijker te bewerkstelligen. Hoe kunnen organisaties de volgende stap maken op het vlak van ketenintegratie?

Wat is ketensamenwerking

Samenwerking, een mooi woord. Nog mooier wordt het als we spreken over ketensamenwerking. In principe betekent ketensamenwerking het integreren van partners in de keten, op zo’n manier dat alle partners een merkbare winst zien in de integraties. Die winst kan bestaan uit het sneller verwerken van orders en facturen, het sneller en flexibeler kunnen leveren, en het makkelijker kunnen delen van productinformatie in de keten, bijvoorbeeld door een informatiestandaard.

Ketensamenwerking dankzij EDI

Al jaren faciliteert SRC organisaties bij het bereiken van ketensamenwerking en efficiëntie in de interne en externe processen. Één manier om dat te bereiken vinden we in het toepassen van EDI. Als standaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen bedrijven, wordt EDI wereldwijd gebruikt in branches als food, fashion, DIY, installatie & logistiek. Waar vroeger documenten tussen bedrijven per post, fax of e-mail werden uitgewisseld, zijn deze mede dankzij EDI verworden tot geautomatiseerde data waarbij SRC tussen alle partijen de connector is. Zo wordt het volledige Order To Cash proces geoptimaliseerd: bestellingen, order bevestigingen, pakbonnen en facturen worden zo geautomatiseerd verstuurd en ontvangen. EDI van SRC laat uw systemen communiceren met deze van uw leveranciers en klanten. Als dat geen ketensamenwerking is.

PIM en Datastandaarden

Ketensamenwerking houdt niet op bij het efficiënter uitsturen van handelsdocumenten. Ook het gestandaardiseerd versturen en ontvangen van productinformatie wint in veel branches aan belang. Bedrijven erkennen in toenemende mate het strategische belang van goede productinformatie. Zeker in deze tijden, waarin COVID-19 ons shopgedrag heeft beïnvloedt en e-commerce een boost kreeg, moet de productinformatie in orde zijn.

Het efficiënt versturen en ontvangen van productinformatie begint bij het afspreken van een branchestandaard en datamodel. Momenteel voorziet SRC-PIM in die behoefte van de voedsel- en drankensector, de bouw- en installatiebranche en de zorg door het implementeren van de GS1-, ETIM-, PSinFoodservice- en Superunie datastandaarden in ons PIM systeem.

Zo kunnen leveranciers en klanten in deze branches op de meest efficiënte wijze productinformatie naar mekaar sturen en handel doen zonder zorgen. Correcte productinformatie betekent namelijk dat de koper geïnformeerde beslissingen doet, en minder retourneert, wat zorgt voor minder kosten en meer winst voor uw bedrijf. De volledige keten praat dezelfde taal en vaart daar dus wel bij.

scott-blake-x-ghf9LjrVg-unsplash (1)

Bouw- en installatiebranche

In de bouw- en installatiebranche zien we legio voorbeelden van bouwproducenten die zowel hun assortiment willen verkopen in de bouwmarkt, als aan de bouw- en installatiebranche. Dit betekent dat de aangeleverde productinformatie zowel de consument moet aanspreken, als de aannemer of bestekschrijver die een project wil opzetten. Omdat de informatiebehoeften van deze doelgroepen nogal uiteen liggen, spreken we hier ook verschillende datastandaarden voor aan.

Voor het publiceren naar de consument in de bouwmarkt zal een fabrikant in de bouwbranche publiceren volgens de GS1-standaard. Diezelfde fabrikant kan voor het informatie aanleveren aan CAD-tekenaars, architecten en andere specialisten gebruik maken van het ETIM-model.

Beide datamodellen zijn in SRC-PIM beschikbaar. Lees meer over ETIM in onze blogs:

Voedselbranche

Ook in de voedsel- en drankenhandel willen leveranciers, groothandels en supermarkten op de meest efficiënte manier handel doen. Supermarkten stellen veel eisen aan hun toeleveranciers. Zo hebben we het voorbeeld van Albert Heijn, dat verwacht van elke leverancier dat zij de producten afleveren in het Shared Fresh Center, waar het door Albert Heijn kan ge-orderpicked worden wanneer Albert Heijn het product nodig heeft. Daar moet u als organisatie op voorbereid zijn. SRC faciliteert dit via EDI, in combinatie met uw ERP-pakket. Maar daar houdt het niet bij op. Uw organisatie moet ook aan elke supermarkt de juiste productinformatie aanleveren. Wanneer dit niet in orde blijkt te zijn, kunt u hoge boetes verwachten. U heeft er dus alle baat bij om uw productinformatie automatisch te laten checken in SRC-PIM.

cdc-vt7iAyiwpf0-unsplash

Zorgsector

Een branche waar ketensamenwerking werkelijk van levensbelang is, is uiteraard de zorgsector. Afgelopen jaren werden herhaaldelijk problemen vastgesteld met implantaten. Als reactie hierop werd het Landelijk Implantaten Register (LIR) en de Europese variant hierop, de MDR gelanceerd. Wetgeving die het registreren en traceren van de gebruikte implantaten moet verzekeren en veiliger maken. En daar komt binnenkort de IVDR-wetgeving bij, voor alle in-vitro toepassingen.

Als SRC kunnen wij aan de ene kant ziekenhuizen faciliteren bij het correct ontvangen van medische artikeldata uit de juiste datapool. Aan de andere kant zullen ook leveranciers hulp nodig hebben wij het correct opvoeren van de artikeldata. Ook hierbij kan SRC-PIM een uitkomst zijn.

Heeft u behoefte aan een portaal waar al uw leveranciers hun artikeldata moeten toevoegen? Ook hierin kan SRC-PIM u bijstaan.

Lees meer over ketensamenwerking in de zorg in onze blogs:

Tot slot

Ketensamenwerking blijkt voor veel organisaties nog een ver-van-mijn-bed-show, of soms nog te moeilijk alléén uit te voeren. Weet dan dat wij bij SRC vaak meedenken met klanten over hoe processen efficiënter in te richten en hoe de gewenste resultaten te bereiken. Op welke manier wil uw bedrijf een optimalisatieslag maken, maar weet u nog niet hoe?

Ga met ons in gesprek over uw project inzake ketensamenwerking: stuur een mail naar sales@src.nl of bel ons op +31 (0)229 233 154.