Product Data Excellence

In de wereld van vandaag is datakwaliteit van het grootste belang. Met een grotere verscheidenheid aan verkoopkanalen, veeleisendere consumenten, groeiende e-commerce verkopen en strengere wetgeving, is goede gegevenskwaliteit de sleutel om uw publiek te overtuigen uw product te kopen.

Tegelijkertijd worden waardeketens steeds complexer. Een veelheid aan leveranciers, partners, kanalen en datastandaarden en formaten maken het zeer complex om de stroom van productdata op een correcte en efficiënte manier te managen. Onjuiste of ontbrekende productinformatie kan ernstige gevolgen hebben voor uw organisatie met als gevolg een negatieve klantervaring, afname van de klanttevredenheid, omzetderving, kostenstijgingen of in extreme gevallen juridische implicaties.

Het Product Data Excellence platform van SRC helpt u bij het beheren van uw productinformatie datastroom binnen uw eigen organisatie, maar ook bij het samenwerken met uw ecosysteempartners. Ons platform ondersteunt u in alle vijf aspecten van de waardeketen van productgegevens.

Het verzamelen, verwerken, verrijken en delen van productinformatie gebeurt allemaal op één plek, en door de gegevens continu te valideren met openbare normen en uw eigen aanpasbare bedrijfsregels, kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens altijd juist zijn. Laten we in de details duiken.

Product Data Excellence
Product Data Excellence
Product Data Excellence

VERZAMELEN

We beginnen met het verzamelen van alle verschillende details van uw product en deze uploaden naar de database. Of u nu een fabrikant bent en de meeste gegevens intern aanmaakt, of een retailer die alle informatie van uw leveranciers uit verschillende bronnen, bestanden, formaten en methoden ontvangt: het verzamelen van alle relevante productinformatie is een uitdaging voor elk bedrijf.

SRC helpt u het proces van het verzamelen van alle relevante gegevens, ongeacht de bron en het formaat, op een efficiënte manier te vereenvoudigen en automatiseren en uw enige waarheidsbron van uw productinformatie te creëren.

Product Data Excellence

VERWERKEN

Al je productgegevens op een systeem gooien is één ding. Maar hoe ga je om met verschillende informatie uit verschillende bronnen voor één product. Dit proces noemen we blending: meng productdata uit meerdere bronnen, op basis van je eigen validatie en business rules, tot één gouden record.

Met onze standaardisatie-, de-duplicatie- en validatietools bent u verzekerd van de hoogste gegevenskwaliteit die als basis dient voor verdere verrijking van uw productinformatie.

Product Data Excellence

WEBINAR

Door gebruik te maken van de datapool GS1 en 2BA is elke schakel in de bouw- en installatieketen gebaat bij betere productinformatie.

Zo komt uw product zowel bij de installateur als bij de bouwmarkt perfect tot zijn recht. Dit webinar is in het Nederlands gegeven.

Product Data Excellence

VERRIJKEN

Het proces van verrijking omvat het toevoegen van de ontbrekende productdetails, vereist door uw klanten en partners. In de meeste bedrijven wordt dit proces afgehandeld door een veelheid aan mensen en afdelingen, wat de zaken intensief bemoeilijkt.

Het Product Data Excellence-platform van SRC brengt alle belanghebbenden op één lijn en organiseert het proces zo dat ze elkaar niet frustreren door onjuiste, afwijkende of zelfs tegenstrijdige informatie in te voeren.

We combineren deze workflow-functionaliteit met automatische gegevensvalidatieregels zoals GS1, ETIM of uw eigen bedrijfsregels, en begeleiden uw stakeholders stap voor stap door welke informatie in welk formaat voor welk kanaal nodig is. Deze combinatie zorgt ervoor dat uw gegevens van de vereiste kwaliteit zijn om deze op elke marktplaats te brengen. Maak het de eerste keer goed!

Product Data Excellence

DELEN

Ons platform verbindt u naadloos met al uw kanalen, waaronder datapools, e-commerce, marktplaatsen, online retailers, distributeurs. Lever in een oogwenk de juiste data aan de juiste klant, volgens de eisen die door jou, de markt en je klanten worden gesteld.

Nu kun je het delen met de wereld.

Product Data Excellence

VOORTDURENDE VALIDATIE

Het heen en weer uitwisselen van foutieve gegevens is een echte hoofdpijn voor iedereen in de supply chain. Het Product Data Excellence-platform van SRC is zo geconfigureerd dat tijdens elke stap van de productdatastroom uw gegevens worden gevalideerd en gecontroleerd op alle gestelde eisen.

Wereldwijde datastandaarden zoals GS1 of ETIM zijn volledig geïntegreerd in onze oplossing, maar validatieregels zijn niet beperkt tot die standaarden. U kunt uw eigen (aanvullende) validatieregels instellen om ervoor te zorgen dat uw gegevens altijd kloppen.

Let us help you

Get the complete picture.

Allow us to give you the right perspective and help you make the decisions that matter. It's our mission to help you take it to next level.