Voldoen aan de GS1-standaard in 5 stappen dankzij een PIM-systeem

In Nederland is GS1 de meest gebruikte datastandaard. Branches als de voedingsmiddelen-, doe-het-zelf (DIY)-, zorg- en mode-industrie hebben aparte afspraken gemaakt over welke productinformatie wordt uitgewisseld en hoe productgegevens moeten worden verwerkt.

Leveranciers moeten hun gegevens publiceren bij GS1 volgens de eisen die gelden in hun branche. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw data voldoet aan de criteria die GS1 stelt? Deze blog presenteert hoe u in vijf stappen kunt aan de GS1-eisen kunt voldoen met behulp van een PIM-systeem.

Stap 1: Creëer een business case

Als u wilt voldoen aan de GS1-standaard, moeten uw informatiemanagementprocessen ingericht zijn om data te publiceren naar GS1. Maar helpt een PIM-systeem u om dit te bereiken? Voordat u begint met het inrichten van datamanagement binnen uw organisatie en op zoek gaat naar een PIM-systeem, is het belangrijk om duidelijke doelen te identificeren. Waarom moet u investeren in product data management? Wat zijn de (financiële) voordelen? Wat verwachten uw klanten van uw productinformatie? Wat wilt u nog meer bereiken? Dit zijn enkele vragen die u moet stellen en die helpen bij het opbouwen van de business case voor PIM.

Step 2: Beschrijf de gewenste situatie 

Wanneer u een business case hebt die de investering in een PIM-systeem rechtvaardigt, moet u de huidige en de gewenste situatie in kaart brengen. Om dit te doen stelt u zichzelf de volgende vragen:

  • Wat zijn onze doelstellingen met betrekking tot datamanagement en datakwaliteit?
  • Wat is ons huidige proces voor datamanagement?
  • Welke productinformatiemanagementsystemen gebruiken we momenteel?

Step 3: Kies een PIM-systeem

Wanneer het duidelijk is geworden hoe u productgegevens binnen uw organisatie wilt beheren, is de volgende stap het vinden van een PIM-systeem dat het gewenste proces ondersteunt. Zorg ervoor dat u voldoende tijd en moeite neemt om de juiste oplossing te vinden.

Step 4: Verzamel en verrijk uw gegevens

Wanneer uw PIM-systeem is geïntegreerd in uw organisatie, kunt u beginnen met het verzamelen en verrijken van uw gegevens. Afhankelijk van hoe u uw PIM-systeem heeft ingericht, worden productgegevens ofwel handmatig ofwel automatisch geïmporteerd. Een PIM-systeem voert automatisch gegevens in de juiste velden in op de gewenste manier. Na het importeren van uw gegevens is het mogelijk om gegevens te verrijken met extra informatie, zodat ze voldoen aan GS1.

Ontdek hoe u uw gegevens kunt beheren en publiceren volgens de GS1-standaard

Step 5: Valideer en publiceer uw gegevens

U kunt uw data publiceren naar een GS1 datapool via de GS1 webportal of webinterface. Maar voordat u data publiceert naar de GS1 datapool, moeten deze eerst gevalideerd worden of ze voldoen aan de eisen. Al uw data gaat eerst door de GS1 data checker. Deze data checker controleert of uw data voldoet aan de GS1 standaard. Als de data voldoet, wordt deze opgenomen in de datapool en is deze beschikbaar voor retailers.

Blijf voldoen aan GS1-eisen

Uw data voldoet aan de GS1 datastandaard wanneer deze volledig, correct, up-to-date en uniform is met de eisen die GS1 stelt. Al uw product data blijft voldoen aan GS1 tenzij een van de volgende scenario’s zich voordoet:

  • Er is een update van de GS1 datastandaard. In dat geval moet u uw productgegevens aanpassen aan de nieuwe eisen. 
  • U introduceert een nieuw product: in dit geval zult u alle stappen moeten ondernemen om ook de informatie van dat product aan de GS1-eisen te laten voldoen.
  • Een of meer producten veranderen: bijvoorbeeld de verpakkingsgrootte van een van uw producten verandert. Dan zult u uw gegevens in uw PIM-systeem en de GS1-datapool moeten bijwerken.

Hoe zorgt u ervoor dat uw productgegevens voldoen aan GS1?

Verschillende PIM-systemen stellen u in staat productgegevens te verwerken en te publiceren volgens de eisen die GS1 stelt. SRC-PIM is echter het enige PIM-systeem in Nederland dat volledig is geïntegreerd met GS1.

SRC-PIM zorgt ervoor dat uw data voldoet en blijft voldoen aan de GS1 eisen door real-time inzicht te geven in de kwaliteit van uw data, zodat u weet of deze voldoet, of aangevuld of verbeterd moet worden. Bovendien ondersteunt en onderhoudt SRC-PIM de wereldwijde GS1 standaard en subset voor de voedingsmiddelen-, doe-het-zelf (DIY)-, en gezondheidszorgindustrie. Hierdoor zijn productgegevens in SRC-PIM altijd up-to-date met de GS1 standaard.

Wilt u meer weten over GS1 en SRC-PIM? Lees dan onze whitepaper en ontdek hoe u uw data kunt beheren en publiceren volgens de GS1 standaard.