SRC officieel 2BA Premium Software partner

System Integrators mag zichzelf vanaf deze week SRC officieel 2BA Premium Software partner noemen. Onze felicitaties aan ons development team en in het bijzonder Henk Baas die hier heel wat tijd en effort heeft ingestopt. Met deze certificering bevestigt SRC System Integrators haar toewijding aan het optimaliseren van de datakwaliteitsprocessen in de bouw- en installatiebranche.

Op 10 juni 2021 ontvingen we het verlossende bericht van 2BA: “We kunnen concluderen dat jullie met SRC-PIM met het uitwisselformaat DICO (SALES005) het premium partnerschap hebben behaald!”. Als Premium Partner van 2BA toonde SRC namelijk aan dat wij aan kunnen sluiten op de databehoefte van de data-afnemers en we met testdatasets zijn getoetst op:

  • de actueel geldende uitwisselformaten DICO
    • en daarbij behorende correcte mapping naar de 2BA datapool
  • de huidige databehoefte van onze gezamenlijk klanten
  • ETIM classificatie (dynamisch)

Ook werd de bestaande testdataset van 2BA verbeterd nadat aan de kant van SRC enkele onvolkomenheden werden ontdekt.

Wat is er behaald?
Data-uitwisseling tussen applicaties van PIM software partners en de 2BA datapool wordt jaarlijks getoetst tegen de op dat moment geldende criteria. De test bestaat uit het compleet en correct verwerken van een door 2BA aangeleverd databestand. Hiermee is gegarandeerd dat een dataleverancier met de applicatie van de 2BA PIM Premium Software Partner technisch in staat is om de hoogste score te kunnen behalen op het 2BA Label datakwaliteit.

De criteria voor 2021:

  • Ondersteuning van minimaal één actueel uitwisselformaat en daarbij behorende mapping naar de 2BA datapool
  • Ondersteuning van de ETIM classificatie (inclusief ETIM-dynamisch)
  • Ondersteuning van ETIM-MC ten behoeve van de open Uniforme Objecten Bibliotheek

Over 2BA

De missie van 2BA luidt: ‘Het verzamelen, valideren, beheren en distribueren van product- en aanverwante handelsdata van hoge kwaliteit voor diverse marktsegmenten zoals de installatiebranche, de bouw, system integrators, machinebouwers en de maritieme sector’.

2BA houdt zich bezig met het onderhouden, beheren en exploiteren van het uniforme artikelbestand voor verschillende sectoren, waarvan de installatiebranche momenteel de grootste is. De organisatie streeft naar een bestand voor alle producten binnen de totale doelgroep. Het uitgangspunt bij de activiteiten zijn de uniforme (ETIM) classificatie- en communicatiestructuren die Ketenstandaard ontwikkelt en onderhoudt.

Het zelfstandige bedrijf 2BA heeft als doel om deze productinformatie zowel binnen als buiten de installatiebranche beschikbaar te stellen. Via een abonnement kunnen bedrijven product- én aanverwante handelsdata in hun bedrijfsvoering gebruiken. De 2BA datapool is via internet te raadplegen en beschikt hiertoe over een zeer uitgebreid zoeksysteem, Unifeed genaamd. Hiermee kan onder andere worden gezocht op een (deel van een) productnaam, een (deel van een) typenummer, specifieke productkenmerken, leverancier, bestelnummer, GTIN nummer (v/h EAN) of producent. Onder meer het elektronisch bestellen van producten verloopt hiermee veel efficiënter en sneller.

Links: