Neuteboom Coffeeroasters

Neuteboom Coffeeroasters bestaat al meer dan 125
jaar en is de grootste koffiebrander in Europa als
het gaat om Max Havelaar Fairtrade koffie. Met een
productiecapaciteit van 10.000 ton is Neuteboom een
serieuze partner die actief is in bijna heel Europa.

Om haar communicatie met handelsrelaties efficiënt,
snel en foutloos te laten verlopen, automatiseerde
Neuteboom dit met EDI in combinatie met Exact Globe.

“Binnen de keten werken verschillende bedrijven
nauw met elkaar samen. Denk aan fabrikanten,
toeleveranciers, vervoerders, groothandels en
retailers. Binnen deze samenwerking valt veel te
winnen. Alle partijen binnen de keten zijn gebaat bij
een betere samenwerking, inclusief de eindklant. EDI
speelt hierin een cruciale rol, want het zorgt ervoor
dat de vele documenten die deze handelspartners met
elkaar uitwisselen efficiënter en effectiever worden
verwerkt.”, aldus financieel directeur Jan Merjenburgh.