SSO – Single-Sign On

Nu het belang van data steeds groter wordt, neemt ook het risico op inbraak of diefstal van data toe. Er zijn verschillende manieren om extra beveiliging toe te voegen aan de toegang tot en opslag van gegevens. Bij SRC hebben we ervoor gekozen om naast two-factor authentification, ook Single Sign-On optioneel beschikbaar te maken voor onze klanten.

De belangrijkste reden voor bedrijven om SSO te implementeren, is om het risico dat derden toegang verkrijgen tot bedrijfsapplicaties of -data te minimaliseren. Met SSO wordt alle gebruikersinformatie centraal opgeslagen en beheerd. 

Elke keer dat een gebruiker toegang wil tot de SRC-omgeving, wordt hij doorgestuurd naar de authenticatieserver van zijn eigen organisatie om in te loggen met de bedrijfsgegevens en te controleren of toegang tot SRC is toegestaan, waarna hij wordt teruggeleid naar SRC.

Op deze manier heeft u volledige controle over welke gebruiker toegang heeft tot uw productgegevens, zonder tussenkomst van SRC, IT of een Admin-gebruiker.

SSO - Single-Sign On