Het digital product paspoort (DPP)

Het digital product passport maakt belangrijke data met betrekking tot een product en de herkomst van dit product inzichtelijk voor iedereen. Invoering ervan is een initiatief van de Europese Commissie en past in het kader van duurzaamheid.

Digital Product Paspoort: wat is het?

Ieder product heeft zijn eigen duurzaamheidskenmerken. Maar lang niet al deze kenmerken zijn bekend of worden goed begrepen. Het digital product passport (ofwel ‘digitale product paspoort‘ of gewoon DDP) biedt consumenten, bedrijven en beleidsmakers antwoord op vragen als: waar het product vandaan komt, hoe het gemaakt is, hoe het hergebruikt kan worden en welke duurzaamheidslabels het heeft.

Producten krijgen een unieke identificatiecode die te scannen is. Op deze manier krijgen consumenten, ketenpartners, overheden en andere belanghebbenden toegang tot productinformatie. Het doel van het digitale productpaspoort is om de duurzaamheid van producten te bevorderen. Er wordt transparantie geboden over de samenstelling en supply chain van een product. Dankzij deze transparantie wordt de reparatie en het hergebruik en recycling van producten vergemakkelijkt.

Het digital product passport (DPP)

Waarom is het Digital Product Paspoort nodig?

Het digital product passport wordt verplicht door de EU. De nieuwe wet is onderdeel van de ‘Europese Green Deal’ en is in het leven geroepen om te komen tot een circulaire economie. We leven in een consumptiemaatschappij. Als gevolg hiervan produceren we veel afval. Hoewel hergebruik en recycling belangrijke methoden zijn om onze afvalberg te verminderen, is de mate waarin hergebruik en recycling worden toegepast nog relatief laag.

De hoeveelheid afval die we produceren hangt onder meer af van de wijze waarop producten geproduceerd worden. Productcyclussen van de meeste producten zijn vandaag de dag nog altijd lineair. Dit betekent dat grondstoffen voor een product worden verzameld en worden verwerkt tot een product. Dit product wordt vervolgens verkocht en ook gebruikt. Wanneer het product kapot of niet meer nodig is, verdwijnt het op de afvalberg.

Dit proces is niet duurzaam omdat het leidt tot uitputting van grondstoffen en dus ook tot een hoge afvalproductie. Een circulair productieproces daarentegen houdt materialen en producten zo lang mogelijk in gebruik en beperkt afval tot een minimum door recycling en hergebruik toe te passen.

Het Digital Product Paspoort waarborgt informatie en transparantie

De randvoorwaarde voor circulaire processen is dat de mogelijkheden van reparatie, recycling en hergebruik bekend moeten zijn. Dit is exact waarin het DPP een grote rol gaat spelen.

De informatie die nodig is om de cyclus van een product te verlengen ontbreekt nu vaak nog. Soms is de informatie wel beschikbaar, maar niet gemakkelijk te vinden voor de gebruiker. Terwijl het juist informatie is die de consument nodig heeft om producten beter en voor langere tijd te gebruiken. Ditzelfde geldt voor de afvalverwerker of recycler. Het DPP vergemakkelijkt genoemde informatievoorziening.

digital product passport image

Voor welke producten geldt het digital product paspoort?

Het digital product paspoort wordt vanaf 2024 verplicht. Iedere producent of leverancier die dan een product op de Europese markt wil verkopen moet aan de eisen van het digitale paspoort voldoen. Deze eisen gelden voor zowel eindproducten als deelproducten.

Implementatie van het digital product passport begint bij producten die de meeste hulpbronnen gebruiken en bij producten waar het potentieel voor circulariteit (reparatie, hergebruik en recycling) het hoogst is. Dit zijn de productgroepen: batterijen en textiel. Bouwmaterialen en elektrische apparaten zullen snel volgen.

*De DPP verplichting geldt niet voor voedsel, voeding en farmaceutische producten.

Van product life naar product lifecycle met het Digital Product Paspoort

Wat is de impact van het DPP op uw organisatie, en hoe gaan we van een lineaire economie naar een circulaire economie. Dit bespreken we in deze blog.

digital product passport

Wat betekent het Digital Product Paspoort voor producenten en leveranciers?

Het DPP wordt een verplichting op de Europese markt. En hoewel de invoering ervan op het eerste oog eenvoudig lijkt, vraagt het de nodige inspanning van producenten en leveranciers. Het is tijd voor hen om in actie te komen en de nodige zaken op orde te krijgen. Motivatie hierbij is dat het digital product passport niet enkel een verplichting is, maar het ook de kans biedt om de duurzaamheid van producten en processen te verbeteren.

Welke rol spelen datastandaarden?

Standaarden spelen een grote rol bij het realiseren van het DPP. Ze zorgen binnen Europa voor een uniforme informatievoorziening. Dit is niet alleen nuttig voor producenten, maar ook voor ketenpartners en consumenten.

De standaarden maken het mogelijk om producten en locaties correct te identificeren en informatie geautomatiseerd op te slaan en te delen. Standaarden zijn noodzakelijk om het DPP aan het fysieke product te koppelen en maken het mogelijk barrières tussen producenten en ketenpartners weg te nemen.

De voordelen van het digital product paspoort

Het DPP wordt vanaf 2024 verplicht gesteld in Europa. De implementatie ervan heeft flink wat voeten in de aarde, maar het biedt ook zeker voordelen. 

Voordelen met betrekking tot duurzaamheid

Het DPP is in het leven geroepen om te komen tot een circulaire economie. Het draagt bij het verminderen van de ‘carbon footprint’ en het stimuleert duurzame productie en consumptie. Dit is van belang voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van het milieu. Maar de implementatie van duurzame processen bevordert ook het concurrentievermogen en daarmee de economische welvaart.

Voordelen voor de consument

Door het scannen van het DPP krijgt de consument inzicht in informatie betreffende de samenstelling en supply chain van het product. Ook wordt duidelijk hoe het product gerepareerd, hergebruikt of gerecycled kan worden. De huidige consument heeft behoefte aan informatie en transparantie. Het DPP komt de consument op dit gebied tegemoet.

Voordelen voor producenten en leveranciers

Het digital product passport geeft bedrijven de mogelijkheid gedetailleerde productinformatie te verzamelen en beheren en draagt bij aan de verduurzaming van producten en supply chains. Het DPP biedt leveranciers en producenten daarnaast de kans betere beslissingen te nemen op het gebied van duurzaamheid, alsook het opstellen van sterkere duurzaamheidsclaims.

Handel circulair en futureproof met het Digital Product Paspoort

Hoewel u als fabrikant of leverancier waarschijnlijk van mening bent dat u voldoende informatie geeft over uw producten, blijkt dit in de praktijk vaak niet altijd het geval te zijn. In deze whitepaper leggen we uit hoe u zich op tijd kunt voorbereiden op het Digitaal Product Paspoort.

Het digital product passport (DPP)

De voordelen op een rijtje

Het Digital Product Paspoort biedt dus verschillende voordelen. Deze kunnen als volgt samengevat worden:

  • Regelgeving: het digital product passport helpt producenten te voldoen aan wettelijke voorschriften. Hiermee worden boetes en juridische problemen voorkomen.
  • Duurzaamheid: het DPP bevordert de duurzaamheid van producten en bevordert de reparatie, het hergebruik en de recycling van producten. Op deze manier draagt het bij aan een circulaire economie.
  • Consumenteninformatie en transparantie: consumenten worden door het paspoort beter geïnformeerd over de herkomst, samenstelling en het gebruik van een product. Hiermee wordt transparantie geboden en ontvangt de consument waar het behoefte aan heeft: productinformatie. 
  • Efficiëntie: het DPP biedt een verzamelpunt voor alle productinformatie en vereenvoudigt hierdoor het beheer van deze informatie. Eveneens draagt het DPP bij aan de verduurzaming van producten en supply chains en bevordert het het concurrerend vermogen.
  • Regelgeving: het digital product passport helpt producenten te voldoen aan wettelijke voorschriften. Hiermee worden boetes en juridische problemen voorkomen.

Hoe kan je van start met het Digital Product Paspoort?

Het digital product paspoort heeft geen kans van slagen wanneer data niet kloppend is. Een fout in data betekent veel tijd en moeite om dit weer op te lossen. Dit is kostbare tijd die een producent of leverancier niet heeft door de binnenkort geldende Europese verplichtingen. Investeren in professionele IT-systemen maken een efficiënte realisatie van het DPP mogelijk en zijn dan ook gerechtvaardigd.

Het belang van PIM

Om product data accuraat te kunnen verzamelen en beheren voor het DPP, is een informatie management systeem (PIM) noodzakelijk. Dit systeem vergemakkelijkt het verzamelen van de vereiste data, het koppelen van de juiste data aan het juiste product en het eenvoudig en efficiënt beheren van deze data. Doordat de betreffende productdata aan de achterkant wordt bijgehouden, is de informatie altijd up-to-date. 

Door het digital product pasport (met daarin opgenomen onder meer recycling en repair modules) te koppelen aan een PIM, voldoet de productinformatie altijd aan standaard verplichtingen.

Het DPP kan gehost worden op een platform naar keuze. Door het platform te koppelen aan PIM wordt geregistreerde productdata realtime met het DPP gecommuniceerd. Dit is een van de plekken waar PIM de informatie plaatst. Dit kan in de omgeving van SRC ingericht worden, maar dit kan ook via SRC op een eigen locatie gehost worden zodat u als productowner volledige controle over uw data houdt.

De DPP specialisten van SRC

Bij SRC realiseren we dit graag bij onze klanten. SRC heeft ruim 30 jaar ervaring als PIM leverancier en we durven onszelf zonder twijfel een geloofwaardige en betrouwbare implementatiepartner voor het digital product passport te noemen.

Onze DPP specialisten gaan naar aanleiding van uw wensen en behoeften aan de slag om het digital product passport in te richten zodat u aan de wetgeving en uw bedrijfsbehoefte kunt voldoen.

Wilt u eerst overleggen wat de opties zijn voor uw product? Ook dan maken we graag tijd voor u. Neem contact op via dpp@src.eu!

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Vraag een gesprek aan met onze experts en maak kennis met onze oplossingen.

Het digital product passport (DPP)